Entreprenadformer

Våra entreprenadformer

Det kan vara svårt att navigera bland olika entreprenadformer och begrepp. Vi hjälper dig att klippa stigen och skapa klarhet i begreppen.

 

Det är tyvärr allt för ofta som det förekommer begreppsförvirring och det är lätt att förstå. Många tror bland annat att nyckelfärdigt är detsamma som totalentreprenad. Låt oss hjälpa till reda ut begreppen.

Vi börjar med det kanske viktigaste, du som kund/köpare är ALLTID byggherre. Beroende på entreprenadform så kommer du att skriva över hela eller delar av ditt ansvar på entreprenören.

Nyckelfärdigt är en grad av färdigställande, andra färdigställandegrader är stomrest, klart utvändigt eller snickarfärdigt.

Totalentreprenad är precis som det låter en form av entreprenad, här nedan ser ni vad det innebär men även ytterligare några exempel på entreprenadformer.

Delad entreprenad

Här tecknar du som byggherre separata avtal med leverantör respektive enskilda entreprenörer. Det här kräver en hel del engagemang och kunskap av dig som byggherre (köpare). 

Generalentreprenad

Då blir det två avtal. Ett avtal för inköpet av materialsatsen och ett avtal för utförandet. Här finns det en huvudansvarig entreprenör ”generalen”.

Totalentreprenad

Innebär i korthet att ni tecknar avtal med en part. Vi tar alltså hand om er från början till slut. OBS! Kan vi endast erbjuda inom 10 mil från vår fabrik i Fjärdhundra.

En knuff på vägen

För dig som vill ha en knuff på vägen kan vi hjälpa till med stomresning, färdig utvändigt och enklat – en startpunkt för ditt framtida hem. Med vår professionella hjälp blir vägen mot ditt drömhus smidigare och mer effektiv. Låt oss ge dig den inledande skjutsen mot det hem du alltid velat ha.

Stommontering

Montering av ytterväggsblock, bärande innervägg, gavelspetsar, takstolar och ev takkupor. Montering av råspontsluckor, underlagspapp och ströläkt. Bärläkt monteras ej. Ev takkupor levereras och monteras utan fasadbeklädnad. Bjälkar till mellanbjälklag på 1 ½-planshus monteras. Fönster och fönsterdörrar är monterade i ytterväggsblock från fabrik. Vindskivor monteras ej. Ställning ingår ej, tillhandhålles och bekostas av beställaren. 

Färdigt utvändigt

Montering av ställning. Komplettering av ytterpanel på de prefabricerade delar som levereras utan träpanel. Montering av bärläkt, vindskivor, takavvattning och knutar. Läggning av takpannor. Montering av ev entre, altan och takfönster. 

Enklat invändigt

Komplettering ytterväggar med isolering 95+120 mm, diffusionsspärr (plastas), installationszon 45×45 mm. Montering av ventilation, material ingår. Innertak monteras diffusionsspärr (plastas) och glespanel. Regelstomme för innerväggar monteras. Invändig väggbeklädnad 12 mm byggskiva Packwall och isolering 45 mm i ytterväggar och innerväggar monteras ej. Lösull avropas av beställaren. 

Skrolla till toppen