ENTREPRENADFORMER

VÅRA ENTREPRENADFORMER

Det är tyvärr allt för ofta som det förekommer begreppsförvirring och det är lätt att förstå. Många tror bland annat att nyckelfärdigt är detsamma som totalentreprenad. Låt oss hjälpa till reda ut begreppen.

Vi börjar med det kanske viktigaste, du som kund/köpare är ALLTID byggherre. Beroende på entreprenadform så kommer du att skriva över hela eller delar av ditt ansvar på entreprenören.

Nyckelfärdigt är en grad av färdigställande, andra färdigställandegrader är stomrest, klart utvändigt eller snickarfärdigt.

Totalentreprenad är precis som det låter en form av entreprenad, här nedan ser ni vad det innebär men även ytterligare några exempel på entreprenadformer.

DELAD ENTREPRENAD

Här tecknar du som byggherre separata avtal med leverantör respektive enskilda entreprenörer. Det här kräver en hel del engagemang och kunskap av dig som byggherre (köpare). 

GENERALENTREPRENAD

Då blir det två avtal. Ett avtal för inköpet av materialsatsen och ett avtal för utförandet. Här finns det en huvudansvarig entreprenör ”generalen”.

TOTALENTREPRENAD

Innebär i korthet att ni tecknar avtal med en part. Vi tar alltså hand om er från början till slut. OBS! Kan vi endast erbjuda inom 10 mil från vår fabrik i Fjärdhundra.

STOMMONTERING

Montering av ytterväggsblock, bärande innervägg, gavelspetsar, takstolar och ev takkupor. Montering av råspontsluckor, underlagspapp och ströläkt. Bärläkt monteras ej. Ev takkupor levereras och monteras utan fasadbeklädnad. Bjälkar till mellanbjälklag på 1 ½-planshus monteras. Fönster och fönsterdörrar är monterade i ytterväggsblock från fabrik. Vindskivor monteras ej. Ställning ingår ej, tillhandhålles och bekostas av beställaren. 

TILLÄGG FÄRDIGT UTVÄNDIGT

Montering av ställning. Komplettering av ytterpanel på de prefabricerade delar som levereras utan träpanel. Montering av bärläkt, vindskivor, takavvattning och knutar. Läggning av takpannor. Montering av ev entre, altan och takfönster. 

TILLÄGG ENKLAT INVÄNDIGT

Komplettering ytterväggar med isolering 95+120 mm, diffusionsspärr (plastas), installationszon 45x45 mm. Montering av ventilation, material ingår. Innertak monteras diffusionsspärr (plastas) och glespanel. Regelstomme för innerväggar monteras. Invändig väggbeklädnad 12 mm byggskiva Packwall och isolering 45 mm i ytterväggar och innerväggar monteras ej. Lösull avropas av beställaren. 

ALLMÄNT

Krav på fri körbar väg fram till arbetsplats. Frakt och montage med kranbil kräver framkomlig väg för 24 m ekipage. Avgrusad uppställning för två bilar samt gång till entré, tillhandahålles och bekostas av byggherren. Beställaren ansvarar för att det runt grund är återfyllt och utjämnat 4 meters bredd, detta för att skall kunna bygga säker ställning. Byggström till byggplats skall tillhandahållas och bekostas av byggherren. Hantering av byggavfall ingår ej, hanteras och bekostas av beställaren.