MATERIALLEVERANS

MATERIALLEVERANS

Är du själv i byggbranschen eller har du kanske redan kontakter som gör att du har hela kedjan av hantverkare klar så är köp av en materialsats kanske det bästa alternativet.

Vår flexibilitet finns även här. Du kan naturligtvis köpa en komplett materialsats av oss men vill du köpa eller kanske tillverka något själv så löser vi även det. 

Ett litet råd på vägen. Ska ni själva projektleda bygget så försäkra er om hur det juridiska ansvaret ser ut och även hur mycket tid som ni kan förvänta er att behöva lägga på projektet. Noga planerat och väl genomfört kan det här att bli det roligaste ni har gjort.

MATERIAL STOMME UTVÄNDIGT

TAK

Betongtakpannor, Benders Palema 2-kupiga behandlade i kulör tegelröda eller svarta. Råspont, underlagspapp, strö- och bärläkt, takstolar. Plåtar från Plannja, takavvattning och vindskiveplåt, kulör vit eller svart. 

YTTERVÄGG (STORBLOCK)

Ytterpanel liggande enkelfaspanel, grundmålad grå. Utvändig spikläkt, vindskydd, regelstomme 45x220 mm. Utvändiga smygar, foder, över-/fönsterbleck monterade. Knutbrädor och vindskivor, grundmålad vit. Gavelspets med regelstomme 45x120 mm. 

INNERVÄGG

 Bärande innervägg 45x95/120 mm. 

DÖRRAR OCH FÖNSTER

Fönster och fönsterdörr monterade i storblock. Elitfönster, vita 3-glasfönster med aluminiumbeklädd utsida, vitmålad insida med spaltventiler. Öppningsbara fönster är H-hängda. Säkerhetsglas där så krävs. Ytterdörr från Diplomatdörrar, tät alt glasad, kulör vit. Trycken och säkerhetslås från HABO

MATERIAL STOMME INVÄNDIGT

TAK

Lösull sprutas på vindsbjälklag 500 mm, diffusionsspärr, glespanel, innertak av 13 mm gipsskiva. 

YTTERVÄGG

Isolering 120+95 mm, diffusionsspärr, installationszon 45x45 mm, isolering 45 mm, invändig väggbeklädnad 12 mm byggskiva Packwall. 

INNERVÄGG

Innerväggar 45x70/95 mm. Invändig väggbeklädnad 12 mm byggskiva Packwall. Samtliga innerväggar är ljudisolerade med 45 mm mineralullskiva. 

RITNINGAR

Vid köp av material stomme ingår ritningar; A-ritningar, grundritning, golvvärmeritning, ventilations-, VVS- och el-ritningar ingår.